Βιολογικά δρώγη

Equiseti Arvensis
Thymus Serpylli
Thymus Vulgaris
Κοντυλόχορτο
Θυμάρι-έρπον
Θυμάρι