Δρώγη

Absinthi
Agrimonia
Asperula Odorata
Bursa Pastoris
Centauri
Cistus Incarnus (gerebelt)
Dictami Cretici
Equiseti Arvensis
Fumaria
Galii Aparini
Geranium Robertian
Hedera Helix
Hedera Terestris
Hedera Terestris ( CUT)
Hepatica
Hyperici
Hyssopi (gerebelt)
Meliloti
Millefolia
Parietaria
Oregano Vulgaris
Salicaria
Sanicula
Saturea Montana (gerebelt)
Serpylli (gerebelt)
Sideritis Euboea
Sideritis Scardica (wild greek)
Teucrium
Thymus Vulgaris (gerebelt)
Verbena Officinalis
Veronica
Αψιθιά
Αγριμονία
Ασπερούλα/εύοσμος
αγριοκαρδαμούρα/ποιμενόσακκος
Κενταύριο
Λαδανιά
Δίκταμος
Κοντυλόχορτο
Καπνόχορτο/Φουμαριά
Κολλητσίδα
Γεράνιο
Κισσός αναρριχώμενος
Κισσός-έρπων
Κισσός-έρπων( κομμένος)
Ηπατικό
Σπαθόχορτο
Ύσσωπος
Μελίλωτος/νυχάκι
Αχιλλέα/Μυριόφυλλο
Περδικάκι/Παριετάρια
Ρίγανη
Λύθρο
Σανίκουλα
Θρόμβη ορεινή
Θυμάρι(κομμένο)-έρπον
Τσάι του βουνού/Εύβοια
Τσάι του βουνού/Εύβοια
Χαμοδρυά
Θυμάρι(κομμένο)
Σταυροβότανο
Βερόνικα κοινή
apsithia

CistusCRETICUS

valsamo

wHepatica