Ρίζες

Althea Natura
Althea Decorticata
Bardanae
Bistorta
Ebuli
Graminis
Iridis Natura
Iridis Decorticata
Ononidis
Primula
Ruscus
Symphiti
Taraxaci
Αλθέα
Αλθέα αποφλοιωμένη
Άρκτιο λάππα
πολύγονο το δίστροφο
ζαμπούκος-βρωμούσα
Αγριάδα
κρίνος
κρίνος(αποφλοιωμένος)
ονονίς
Πρίμουλα
Ρούσκος/Λαγομηλιά
Σύμφυτο
Ραδίκι/ Ταραξάκο